Obróbka drewna

cyrkiel na kawałku drewna

Obróbka drewna jest bardzo skomplikowanym procesem, wymagającym dużej ilości specjalistycznych urządzeń oraz narzędzi. Odpowiednie przygotowanie materiału, wyprofilowanie czy wygładzenie, to tylko kilka z etapów, którym jest poddawany, zanim w gotowej formie trafi do użytku.

Rodzaje obróbki drewna można podzielić według zastosowania samego materiału na przemysłową i artystyczną, jednak technik używanych w celu nadania mu określonych właściwości jest dużo więcej. Do najważniejszych należą obróbka ręczna, mechaniczna, chemiczna czy termiczna oraz pierwiastkowa, wtórna i fizykochemiczna.

Na czym polega proces obróbki drewna?

Trasowanie drewna to pierwszy krok do jego dalszej obróbki, podczas którego wyznaczane są na materiale linie. Cały proces składa się z następujących etapów:

  • szlifowania pozwalającego na pozbycie się chropowatych elementów powierzchni i wygładzenia materiału bez uszkadzania i naruszania struktury drewna z wykorzystaniem maszyny, elektronarzędzia lub sprzętu manualnego,
  • wiercenie, w wyniku którego można przygotować odpowiednie otwory przy użyciu wiertarki stołowej, która jest w stanie szybko i precyzyjnie wykonać wwiert na określoną głębokość i szerokość,
  • toczenie polegające na skrawaniu obiektów o kształcie brył obrotowych, takich jak kule, stożki, walce, itp. do którego wykorzystywane są tokarki oraz noże tokarskie lub wiertła,
  • frezowanie, w wyniku którego tworzone są rowki, nacinanie gwintów lub wykonywanie innego tego typu kształtów, przy czym krawędzie frezu nie pracują jednocześnie, lecz jedna za drugą, co odpowiada za specyfikę tego typu obróbki.